Uitkopen Ex-partner

Bij een scheiding komt de financiële situatie in de meeste gevallen werkelijk op z'n kop te staan. Daar waar jullie in het verleden de woning op twee inkomens konden financieren is bij een scheiding hedendaags meer gewoonte dan uitzondering dat de hypotheek niet haalbaar is op één van de inkomens. Met andere woorden: Ondanks een scheiding blijven hedendaags veel stellen aan elkaar verbonden als gevolg van een hypotheek die gekoppeld is aan de echtelijke / gezamenlijke woning!


Woning verkopen of behouden

Als je in het verleden beiden hebt getekend als schuldenaar voor de hypotheek, dan zul je ook na de scheiding de kosten gezamenlijk moeten blijven betalen, tenzij de achterblijver voldoende inkomsten heeft om de hypotheek op een naam voort te zetten. De geldverstrekker waar de hypotheek loopt, dient dan te beoordelen of de achterblijvende partner voldoende inkomen heeft om de andere partner te ontslaan van zijn of haar verplichtingen.

Er zijn dan twee opties:

1) De woning verkopen |  Na de verkoop van jullie huis wordt de hypotheek met de opbrengst (gedeeltelijk) ingelost. Als er overwaarde is wordt deze verdeeld. Maar ook als er een tekort is, zal deze onderling worden verdeeld. Ongeacht wat je inkomen op dat moment ook is. Beiden blijven aansprakelijk voor de gehele hypotheek. Ook als één van beiden besluit niet meer te betalen, bestaat de de kans dat je een negatieve BKR codering verkrijgt, als je ex-partner verzuimd om op tijd te betalen. Probeer dit uiteraard ten alle tijden te voorkomen. Immers, als je een BKR codering oploopt, kun je gedurende een minimale periode van 5 jaar geen hypotheek afsluiten.

2) De woning behouden | Als één van beiden partners besluit de woning te blijven bewonen, dan zal deze de eigendom volledig overgedragen moeten krijgen. Tegelijkertijd dient de hypotheek op één naam te worden gesteld. Echter, dit is pas mogelijk als de geldverstrekker hiervoor akkoord heeft gegeven. Pas dan zal de ex-partner worden ontslagen van zijn verplichtingen.

Scheiden maar toch de hypotheek en de woning aanhouden

Als blijkt dat geen van beiden partners de woning alleen financieel zou kunnen opbrengen, dan zal de woning doorgaans dienen te worden verkocht. Anderzijds zijn er redenen te bedenken, waardoor mensen toch besluiten de woning aan te houden.

1) De woning staat te lang te koop en kiest ervoor tijdelijk te verhuren
2) De woning brengt veel te weinig op
3) Één van de partners blijft de woning met de kinderen bewonen

Fiscale gevolgen bij scheiding en hypotheek

Aan alle situaties bij scheiden en hypotheek, zijn er mogelijk fiscale gevolgen. Om deze reden is het belangrijk om goede afspraken onderling te maken over ieders aandeel en inbreng in de te betalen maandlasten.

Maar daarnaast is het minstens zo belangrijk om een goede adviseur in de hand te nemen die jou vooraf inzichtelijk maakt welke fiscale gevolgen eventueel van toepassing zullen zijn. Hypotheekgesprek.nl kan jou of jullie daarbij helpen.

Wil je een afspraak maken met een Echtscheiding- / Financieel adviseur?

 
GegevensAanvragerPartner
Geslacht
Voorletters
Tussenvoegsels
Achternaam
Adres en contactgegevens:   
Straatnaam en huisnummer  
Postcode  
Woonplaats  
Telefoonnummer overdag    
Telefoonnummer 's avonds  
Algemene gegevens:   
Burgerlijke staat  
Bruto inkomen incl. vakantiegeld
E-mail adres  

Bel mij terug!

Geef uw nummer en wij bellen u:


Stuur ons een mail op:

info@hypotheekgesprek.nl

Wij gaan scheiden!

En we willen een adviesgesprek aanvragen!


Hypotheek adviesgesprek aanvragen